| Register

du zhong bu tian wan

Lower Back and Legs Weakness and Pain due to Kidney Qi, Blood and Yang Vacuity

Ingredients:
Fu Ling (7.38%), Bai Zhu (7.38%), Shan Yao (7.38%), Shu Di Huang (7.38%), Dang Shen (7.38%), Gou Qi Zi (7.38%), Huang Qi (7.38%), Du Zhong (3.69%), Ze Xie (3.69%), Yuan Zhi (3.69%), Dang Gui (3.69%), Bai Shao (3.69%), Mu Dan Pi (3.69%), Tu Si Zi (3.69%), Rou Cong Rong (3.69%), Lian Zi (3.69%), Gan Cao (3.69%), Yin Yang Huo (3.31%), Chen Pi (1.85%), Sha Ren (1.85%), Jin Ying Zi (1.66%), Nu Zhen Zi (1.66%), Shan Zhu Yu (0.37%), Ba Ji Tian (0.37%), Bai Zi Ren (0.37%)

Suggested Use:
1 pill per 20 lbs, twice per day or as prescribed

 


Available in:

100 ct Tea Pills
(Herbal Times - double strength)
login to purchase